top of page

Tytuł

25-05-2017

"[...]konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT), reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego, jako lider projektu, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL sp. z o.o., MLabs sp. z o.o. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (PWPW) rozpoczęło w 2014 roku projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą BIOMET."

Please reload

bottom of page