top of page

Projekt Waterflow

Zaktualizowano: 20 paź 2020

Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Przedmiotem projektu jest opracowanie, rozwój i testowanie w warunkach rzeczywistych symulatora komputerowego pozwalającego na określenie optymalnych wymagań dla szacowania wielkości zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w poszczególnych rodzajach obiektów (budynków, obiektów budowlanych i terenów), oraz na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, z uwzględnieniem rodzajów i rozmieszczenia punktów czerpania wody.

Zakres merytoryczny projektu wpisuje się w priorytetowy obszar rozwoju technologii w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, określony dla 7 strategicznego kierunku badań naukowych i prac rozwojowych Bezpieczeństwo i Obronność państwa ustalonego w Krajowym Programie Badań (KPB). Wdrożenie wyników projektu poprzez właściwe projektowanie budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą, oraz rozwój zdolności operacyjnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, poprzedzony rozpoznaniem zagrożeń na etapie projektowania oraz wznoszenia budynków, a także ich użytkowania ma służyć ograniczeniu liczby ofiar i poszkodowanych w pożarach, oraz wielkości strat popożarowych.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
bottom of page