top of page

Watto

Zaktualizowano: 20 paź 2020
System Watto jest odpowiedzią na potrzebę usprawnienia, uporządkowania i kontroli (monitorowania) procesu odczytu liczników oraz realizacji zleceń obsługi technicznej. Jest to nowoczesny, modułowy system informatyczny do zarządzania usługami oraz pracownikami terenowymi, mający na celu optymalizację pracy oraz kosztów.Korzyści z wdrożenia systemu Watto:


 • łatwe i sprawne zarządzanie pracownikami w terenie w czasie rzeczywistym

 • w pełni zdalna praca inkasentów i monterów

 • minimalizacja liczby dokumentów papierowych

 • automatyczna weryfikacja wprowadzanych danych

 • łatwiejsze rozliczanie i kontrola pracy monterów i inkasentów

 • skrócenie czasu realizacji zleceń

 • generowanie w szybkim czasie raportów i statystyk

 • prezentacja danych w czytelny sposób na interaktywnych mapach

 • gwarancja niezawodności na poziomie 99,9% dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej

 • aplikacja mobilna działająca na dowolnym urządzeniu z platformą Android

Najważniejsze funkcje systemu Watto:

 • odczyty liczników - wprowadzanie wskazań, usterek, kodów błędów

 • realizacja zleceń obsługi technicznej - odłączenia i podłączenia windykacyjne, wymiany legalizacyjne, nowe zabudowy, awarie liczników, oplombowanie

 • automatyczny przydział zleceń

 • automatyczne wyznaczanie i optymalizacja marszrut

 • integracja z systemem billingowym Asseco AUMS, możliwość integracji z innymi systemami

 • weryfikacja miejsca wprowadzenia danych

 • rozliczenia z magazynem

 • załączanie zdjęć do zrealizowanej pracy

 • pozyskanie podpisu klienta pod zleceniem


System Watto działa produkcyjnie od maja 2014 roku i obsługuje odczyty inkasenckie oraz Zlecenia Obsługi Technicznej układów drobnego odbioru we wszystkich oddziałach GK ENEA. W systemie obsługiwanych jest 2,5 miliona Punktów Poboru Energii, miesięcznie realizowany jest ponad 1 milion odczytów oraz 50 tysięcy Zleceń Obsługi Technicznej. Z systemu aktywnie korzysta ponad 1600 użytkowników, a gwarantowana jakość i dostępność systemu jest na poziomie 99,9%. System został zaimplementowany i wdrożony w oparciu o najlepsze praktyki oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.Nowoczesna, modułowa architektura umożliwia permanentny rozwój systemu Watto, a przez to spełnianie nowych, nawet najbardziej wysublimowanych potrzeb Klienta.


Comments


bottom of page