top of page

DiTram

Zaktualizowano: 7 paź 2022


MLabs sp.z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 500 884.93 PLN

Innowacyjny system pomiarowy wspierający zarządzanie infrastrukturą

torowo-sieciową w miastach.


Głównym elementem systemu Ditram jest nowoczesny pojazd pomiarowy wyposażony

w najwyższej klasy podsystemy sensorowe. Dane zbierane przez ten pojazd oraz systemy wczesnego ostrzegania zainstalowane na tramwajach liniowych, pozwalają między innymi na:


 • analizę i ocenę nierówności geometrycznych badanego odcinka toru,

 • detekcję uszkodzeń główki szyn,

 • ocenę skrajni budowli i skrajni kinematycznej dla badanego odcinka toru,

 • ocenę stanu sieci trakcyjnej,

 • analizę zużycia oraz prognozowanie stanów przyszłych poszczególnych fragmentów infrastruktury w trakcie eksploatacji,

 • ocenę obciążeń eksploatacyjnych działających na pojazd, wraz z lokalizacją miejsc zwiększonego oddziaływania,

 • klasyfikację odcinków toru w aspekcie komfortu jazdy, bezpieczeństwa przed wykolejeniem i hałasu tocznego.


Wszystkie powyższe dane są zbierane dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sensorów

i przesyłane do chmury obliczeniowej. Tam przetwarzane są przez autorskie oprogramowanie, oparte na otwartej, modułowej architekturze. Nowoczesne aplikacje WWW umożliwiają prosty

i szybki dostęp do wyników przetwarzania danych i analiz w formie przejrzystych i łatwych do przyswojenia raportów.

Dzięki uzyskanym wynikom i ich analizie możliwe jest:

 • szacowanie bieżącej intensywności zużywania się infrastruktury,

 • określenie dopuszczanej prędkości jazdy na danym odcinku toru (w funkcji bezpieczeństwa i komfortu jazdy),

 • predykcja trwałości poszczególnych sekcji infrastruktury torowej uwzględniająca zmiany organizacji ruchu w węzłach komunikacyjnych,

 • selekcjonowanie, rankingowanie i klasyfikowanie sekcji/węzłów komunikacyjnych do bieżących napraw, remontów i modernizacji.
Comments


bottom of page