DiTram

Aktualizacja: 20 paź 2020

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz utworzenie funkcjonalnego demonstratora innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą torowo-sieciową w miastach.


Głównym elementem systemu jest tramwaj pomiarowy,  mobilne laboratorium wyposażone w najwyższej klasy aparaturę pomiarową. Tramwaj ten, wykonując przejazdy techniczne lub też włączony do codziennej, liniowej eksploatacji, będzie zbierał następujące informacje:


  • stan badanego odcinka toru (w tym detekcja uszkodzeń szyn oraz pomiar nierówności toru);

  • stan sieci trakcyjnej;

  • analizę zużycia oraz prognozowanie stanów przyszłych poszczególnych fragmentów infrastruktury w trakcie eksploatacji;

  • zarys skrajni kinematycznej i dynamicznej dla danego odcinka toru;

  • wielkość obciążeń eksploatacyjnych działających na podwozie oraz na strukturę pojazdu;

  • spokojność, komfort oraz bezpieczeństwo jazdy na danym odcinku toru.


Wszystkie powyższe informacje zostaną zebrane dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sensorów działających w chmurze obliczeniowej, opartym na otwartej, modułowej architekturze. Nasze oprogramowanie będzie umożliwiać łatwy i szybki dostęp do wyników przetwarzania danych i analiz w formie przejrzystych i łatwych do przyswojenia raportów.

Dzięki uzyskanym wynikom i raportom możliwe będzie:

  • szacowanie bieżącej intensywności zużywania infrastruktury;

  • określenie dopuszczanej prędkości jazdy na danym odcinku toru (w funkcji bezpieczeństwa i komfortu jazdy);

  • predykcja trwałości poszczególnych sekcji infrastruktury torowej uwzględniającego zmiany organizacji ruchu w węzłach komunikacyjnych;

  • selekcjonowanie, rankingowanie i klasyfikowanie sekcji/węzłów komunikacyjnych do bieżących napraw, remontów i modernizacji.